OM STIFTERNE AV LYSFEST

   

 

Siv Helen Rydheim

Erfaringsformidler for Mental Helse Finnmark siden 2006.

Forfatter av boka ”Kjærligheten spør ikke, den bare er”. Boka beskriver psykoseopplevelser, tvangsinnleggelser og veien videre. (Utgitt i 2008)

 

 

 

 

 

Tillitsvalgt i Mental Helse fra 2005

Styrerepresentant i Bikuben fra 2007.

Brukerrepresentant i ulike råd og utvalg.

Interimsleder for Brukerrådet ved Distriktspsykiatrisk senter i Øst-Finnmark.

Leder for Funksjonshemmedes studieforbund i Finnmark. 
Ansatt som prosjektutvikler ved Kultursenteret Sisa i Alta.
Prosjektleder for Mental Helse Finnmarks prosjekt ”Finnmarksnettverket".
Egen bloggside: http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com

Videre sier hun om seg selv:

Jeg er med på Lysfest.no fordi jeg vil belyse galskapen i det bestående psykiatriske behandlingstilbudet med altfor stor grad av tvangsbruk.

Det er gledelig å få muligheten til å bli kjent med andre med psykoseerfaringer, og at vi kan stå sammen. Samtidig vi er hjertens enige om at vi kan være uenige. Det gjør at vi i frihetens tegn kan jobbe sammen på ulike områder. Det er berikende å ha kontakt med medsøstre som tør å stå fram med sine meninger.

Jeg medlem av Mental Helse og opptatt av å spre informasjon om Mental Helses arbeid. I tillegg er jeg medlem i WSO – We shall overcome. WSO arbeider blant annet for å få slutt på tvangsbruken.

Jeg har flere "fanesaker". Særlig det å spre informasjon om overforbruken av tvangsinnleggelser. Altfor mange utsettes for unødig bruk av tvang i forbindelse med innleggelser.

De som opplever psykoser må få hjelp til å tyde psykosene. Jeg tror innholdet i psykosene er en viktig nøkkel for å komme videre. Kunstterapeuter er en yrkesgruppe som kan bidra til et annet syn på hva som er sykt og friskt. Etter min oppfatning bør prester også få en mye større plass i behandlingsapparatet. I tverrfaglige team bør det inngå flere yrkesgrupper enn det som er tilfelle i dag. Og sist men ikke minst: Det må inn mennesker med psykoseerfaring i behandlingsapparatet!

Immanuel Kant (1724—1804) skal ha gitt den korteste definisjonen på psykose, nemlig; drøm i våken tilstand.

Jeg ønsker jeg å dele et dikt fra ”Vidderna innom mig” av Nils-Aslak Valkeapää (DAT forlag, Kautokeino)

Många är

de gärningar

de ord

som inte behövde

göras

sägas

 

Märkligt

Med dessa gärningar

dessa ord

har jag fätt växa

 

 

 

<<< Til FORSIDEN

Kontaktopplysninger: Send E-post til info@lysfest.no