Hva er en psykose

-to motstridende teorier

«I psykiatrien er en psykose den rettslige betegnelsen på alvorlig sinnslidelse. I tillegg har det en teknisk betydning. Psykose innebærer en tilstand preget av realitetsbrist med vrangforestillinger og hallusinasjoner.» (Turid Falck Pedersen, «Ta meg på alvor», Medlex Norsk Helseinformasjon 2004, side 36)

I psykiatrien betraktes psykosen som et sikkert tegn på sinnsykdom. Pasienten observeres og utspørres for å påvise psykotiske kjennetegn for så å medisinere bort disse. Målet med behandlingen er at pasienten blir så stabil at innleggelse på psykiatrisk sykehus kan unngås. Forebyggende medisiner avflater pasientenes følelser. Bipolar lidelse betraktes som en kronisk lidelse som det ikke gjøres forsøk på å helbrede. Pasientene får beskjed om at de må ta medisiner resten av livet.

Stifterne av «Lysfest» friskmelder psykosen. Vi mener at den er et psykologisk mestringsforsøk i forhold til belastende omgivelser. Vi anerkjenner psykosens bildespråk som et varsel om at «noe» er galt. Ved å lytte til psykosens språk er det mulig å finne trekk ved vår kultur som er uheldig for menneskets biologi. Psykotikeren varsler om belastende psykososiale forhold. De mest følsomme merker trykket først.

Det er bedre at kulturen tilpasses menneskets naturlige biologi istedenfor å lamme de psykologiske forsvarsmekanismene med kjemiske virkemidler så det tilpasses en stadig mer helseskadelig kultur.

I psykosen endres menneskets sansesystem og opplevelse av virkeligheten. Mange kjenner en intens følelse av naturens skjønnhet og får en endret tidsopplevelse. Psykosens språk fortjener bearbeidelse. Det besynderlige er at vi ikke har fått tilbud om målrettet psykosepsykoterapi i helseapparatet. All informasjon om psykosens kreative språk har vi måttet memorere og bearbeide selv.

 

 

 

<<< Til FORSIDEN

Kontaktopplysninger: Send E-post til info@lysfest.no