Litteratur

Jens Ivar Nergård: Den vuxna barndomen – Den psykotiska personen som vägvisare i vår kultur (Dualis 1992)


Sitater fra boka (oversatt fra svensk)

s.66: "Den psykotiske personen har nøkkelen til viktig innsikt om oss selv. Derfor bør vi ikke bare se det som en plikt å forstå ham eller henne. Vi har også vitale interesser i å forstå den psykotiske personen når vi har vitale interesser i å forstå oss selv." 

s.71: "Pasienten lever sitt psykotiske liv gestaltet i en verden og et språk som ofte ikke har betydning for andre enn pasienten selv. Den totale ensomheten er både smertelig og absurd. Den kan løses opp gjennom en dekoding av det språket den er gestaltet i."

"Prinsippet er velkjent: En avsløring av den koden som psykosen er gestaltet i gjennom å oppløse dens hemmelighet - presis slik vi avslører hvilken kode som helst ved å "offentliggjøre" nøkkelen som tolker kodesystemet."

s.73: "Hele denne virksomheten må være innsvøpt i en menneskelig varme og omtanke, der terapeutene er innstilt på å bære pasientens smerte." 

s. 81: "En terapi kan bli en ny krenkelse av pasienten. Å bidra til ytterligere krenking gjennom blindt å fastholde en teori eller en tradisjon i den terapiformen vi utøver."

"Den ortodokse terapeuten eller den terapeuten som på annen måte har en forutbestemt mening om klientens problem, har også et låst forhold til seg selv."

s.82: "Både klienten og terapeuten skades bokstavelig talt i sin sjel av å leve i teorien på en slik måte."

"I en slik situasjon krymper vår egen individualitet til en vitenskapelig stereotypi som mørklegger både vår egen og pasientens verden."

s.87: "Den smerten som den psykotiske personene bærer på, stammer fra kulturen."

  

<<< Til FORSIDEN

Kontaktopplysninger: Send E-post til info@lysfest.no