Psykiatri-historier 
Inger Emilie Nitter

9. DET NYE LIVET (2009)
Vinteren etter siste innleggelse jobbet jeg mye med utstillingen ”Fra Blakstad til Blomstad”. Det var terapi å gjøre det. Det hendte jeg våknet med følelsen av at et tvangsgrep holdt meg over strupen. Jeg måtte ligge stille til taket slapp. Kroppen visste noe som ennå ikke var blitt formet i ord. Jeg måtte lytte enda dypere. 

Jeg fikk kontakt med angsten som hadde med samfunnsdannelsen å gjøre. Jeg våknet om natten og lastet ut ord som handlet om det. Det vokste frem en ny måte å oppfatte verden på. Jeg våknet med et nytt ord på tunga, neste natt kom det fler. Motet vokste. 

Jeg har ikke brukt medisiner siden 1991. Jevnlig har jeg hatt perioder med angst. Hver gang ga den vekst i følelser og tanker. Menneskehjernen er som en plante som søker lyset. Den vil ha helhetssyn og lodde dypt. 

Det planlegges et nytt faglig grunnlag for psykiatrien i hele området Vestre Viken som respekterer menneskets sanser og følelser. Sinnslidelsen oppfattes som en reaksjon på ulike former for psykososialt stress. Psykosen omdefineres til informativt følelsesspråk. Det gjøres et rollebytte. De sinnslidende går over fra å være en skamstemplet gruppe, uten stemme og med lav status til å heves opp på nivå med alle andre. I et levende samfunn lytter alle til hverandre. Vi balanserer hverandre. Sinnslidelsen blir varslingssystem.

 

Psykiatri-historier 
Inger Emilie Nitter

1. Tankefrøet (1988/89) 
2. Mahoniakvisten (1989)
3. Den første utstillingen (1989)
4. Blakstads venner (1989)
5. Søster Annie (1989/90)
6. Et indre fyrverkeri (1999)
7. Den styrkende fallosen (1999)
8. Psykiatriens tapte krone (1999) 
9. Det nye livet (2009)

 

<<< Til FORSIDEN

Kontaktopplysninger: Send E-post til info@lysfest.no