OM STIFTERNE AV LYSFEST

 

 

 

Gunn Helen Kristiansen  
Styremedlem i Mental Helse, Asker og Bærum lokallag

Brukerlærer

Erfaringskonsulent, med en rekke tillitsverv på psykisk helse-feltet i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Bygningsingeniør og adjunkt

 

 

 

 

Jeg støtter «Lysfest.no» fordi jeg selv har fått diagnosen «bipolar lidelse».

Jeg oppfatter min mentale tilstand som et talent eller en gave.

Jeg ser det som min plikt å si ifra når jeg oppdager feil og mangler med vår måte å organisere samfunnet på. Jeg betrakter meg som en varsler.

 

Jeg mener det er psykiatriens feilbehandling, kunnskapsløshet og tvang som gjør talentet mitt til en lidelse. Da jeg fikk diagnosen Bipolar" lidelse" for 12 år siden, bestemte jeg meg ganske raskt for at dette ikke dreide seg om en sykdom eller lidelse, men mer om en gudegitt gave; Et talent for å se, høre og oppleve ting som ikke er alle forunt. Denne nådegaven har til tider vært tung å bære og det skyldes hverken angst eller depresjon, men det faktum at mine omgivelser ikke deler mitt syn på at psykosen har et eget språk som krever tolking og bearbeidelse. All behandling jeg har fått av psykiaterne går i korthet ut på å kontrollere og passivisere meg. Dette mener jeg er en uetisk behandlingsstrategi og jeg etterlyser mer tverrfaglighet i behandlingssystemene. Jeg mener det er fryktelig galt at jeg så snart jeg har fått diagnosen Bipolar, bare skal forholde meg til psykiatere.

 

Jeg håper og tror at psykiatrien litt etter litt vil endre sitt syn på de to alvorlige psykiske lidelsene; bipolar lidelse og schizofreni. Det kan bare skje ved at ledende fagfolk begynner å lytte til pasientene og innleder et samarbeid med dem.

 

Jeg håper at «Lysfest» kan være ett av bidragene til den endringen jeg drømmer om.

 

Med mange andre deler jeg en drøm om en annerledes psykiatri.

Jeg synes også Maja Thunes drøm om friske hus er lett å slutte seg til.

 

Helt fra den dagen da jeg fikk påklistret min diagnose (mitt stigma) har jeg arbeidet målrettet og energisk med Empowerment i den overbevisning og tro at diagnosen min ikke er en kronisk lidelse jeg må slite med resten av livet. Jeg jobber for at brukermedvirkning og egenkraftmobilisering skal være en naturlig og likeverdig del av psykiatrisk behandling. Jeg tror det går an å bli «frisk» etter en alvorlig sinnslidelse.

 

Som Brukerlærer er jeg med på å spre informasjon og dele erfaring fra pasientens ståsted.

Jeg har skrevet om mine erfaringer som brukermedvirker, brukerforsker og pasient i to rapporter som du finner på hjemmesiden www.psykehuset.no

 

Jeg har også en blogg på http://gunnkris.blogspot.com

   

 

<<< Til FORSIDEN

Kontaktopplysninger: Send E-post til info@lysfest.no